Governing Body / Beheerliggaam

Governing Body / Beheerliggaam 2017-11-30T15:59:43+00:00

Darling College is governed under the schools constitution by the Governing body.

The buildings and land is managed by the Darling College Trust. The Trust is the outright owner of the land and buildings.

The Governing Body consists of 12 members of which one is an independent educational consultant. The Trust has 8 members of which one member is an independent law consultant.

Darling Kollege word bestuur volgens die skool se grondwet deur die Bestuursliggaam.

Die geboue en grond word bestuur deur die Darling Kollege Trust. Die Trust is die volslae eienaar van die grond en geboue.

Die Beheerliggaam bestaan uit 12 lede waarvan een lid ‘n onafhanklike onderwys konsultant is. Die Trust het 8 lede waarvan een lid ‘n onafhanklike wetlike konsultant is.

Darling College governing body / Darling Kollege beheerliggaam

Peter Niklaus

  • Chairman and Constitution / Voorsitter en Grondwet

John Duckitt

  • Buildings and Grounds / Geboue en Gronde

Surene Kirtsten

  • Secretary / Sekretaresse

Lientjie Nel

  • Marketing and Staff / Bemarking en Personeel

Charmaine du Toit and Marchell Kalumpie

  • Fundraising / Fondsinsameling

Marius Jerling

  • Principal / Skoolhoof

Glyn Lewis

  • Teacher Representative / Onderwyser verteenwoordiger

Lukas Wentzel

  • Sport and Activities / Sport en Aktiwiteite

Charmaine du Toit and Marchell Kalumpie

  • Fundraising / Fondsinsameling