History / Geskiedenis

History / Geskiedenis 2019-08-23T10:21:32+00:00

News

Darling College was awarded 7 year accreditation through Umalusi.

The school is also a registered NPO and can issue section 18a certificates to individuals and companies who make donations.

Darling Kollege is 7 jaar akkreditasie deur Umalusi toegeken.

Die skool is ‘n geregistreerde nie-winsgewende organiesasie wat S18a sertifikate aan individue en besighede wat dsonasies maak kan uitreik.

History

In January 1998, after months of hard work by a small group of dedicated parents, Darling College opened its doors to seventeen learners and two teachers. After only one year, the number of pupils had grown by 100%.  During 1999 we were registered at the Western Cape Education Department as an independent school, and we have also become a member of the Independent Schools Association of South Africa (ISASA). From humble beginnings in 1998 the school has grown physically and numerically over the years and presently accommodates a Grade R class, two classes per grades 1-3 and one class per grades 4-7. No class has more than 20 pupils in it.

Geskiedenis

In Januarie 1998, na maande van harde werk deur ‘n klein groepie ouers, het Darling Kollege sy deure vir die eerste keer geopen. Sewentien leerders en twee leerkragte het daardie eerste dag aangemeld. Na net een jaar het die leerdertal gegroei met 100%. Gedurende 1999 is ons by die Wes-Kaapse Onderwysdepartement geregistreer as ‘n onafhanklike skool en het ons deel geword van die Suid-Afrikaanse Raad van Onafhaklike Skole (ISASA).

Van ‘n nederige begin in 1998 het die skool fisies en numeries gegroei oor die jare en huisves tans ‘n Graad R klas, twee klasse per Graad 1-3 en een klas per graad 4-7. Geen klas het meer as 20 leerlinge daarin nie.