Mission/Missie

Mission/Missie 2017-12-01T06:53:59+00:00

Ons Missie

By Darling Kollege streef ons daarna om ‘n veilige, gelukkige leeromgewing te skep, waar leerders in ‘n plattelandse omgewing gekoester en gestimuleer word om kreatief, weetgierig, ywerig, aanpasbaar en verantwoordelik te wees. Die Christelike waardes vorm ons grondslag; ons onderrig en beoefen verdraagsaamheid en respek. Ons doelwit is om ons leerders te motiveer dat hul met selfvertroue ‘n sinvolle bydrae tot hul gemeenskap en die wêreld in geheel sal maak.

Our Mission

At Darling College we strive to create a safe, happy learning environment, where learners are nurtured in a country setting and stimulated to be creative, inquisitive, industrious, adaptable and accountable. The Christian ethos is our bedrock; we teach and practise patriotism, tolerance and respect. We aim to motivate our learners to be self-confident in their own special abilities and to be able to make a meaningful contribution within their community and the world at large.

We are affiliated with the Western Cape Education Department and ISASA (Independent Schools Association of South Africa). / Ons is geaffilieer by die Wes-Kaapse Onderwys Departement en ook by ISASA (Suid-Afrikaanse Raad van Onafhanklike Skole).