Staff / Personeel

Staff / Personeel 2018-10-19T08:13:48+00:00

There is a dedicated and suitably qualified member of staff for each Grade. The school has made provision for part-time staff members to further enrich the quality of teaching (English/Afrikaans Home Language Teachers, a Music Specialist, an Art Teacher and an Information Technology Teacher).

Our office staff includes a Principal and Bursar/Office Administrator as well as a permanent cleaner and a gardener.

Our teachers are passionate and qualified individuals, who provide quality education to our children.

Ons het ‘n toegewyde en geskikte gekwalifiseerde personeellid vir elke Graad. Die skool maak voorsiening vir tydelike personeellede om die kwaliteit van ons onderwys onderrig te verryk (Engels/Afrikaans Huistaal Onderwysers, ‘n Musiek Spesialis, ‘n Kuns Onderwyser en ‘n Informasie Tegnologie Onderwyseres).

Ons kantoor personeel bestaan uit die Skoolhoof en Boekhouer/Kantoor Administateur sowel as ‘n permanente skoonmaker en tuinier.

Ons onderwysers is passievolle en gekwalifiseerde individue, wat kwaliteit onderrig aan ons kinders verskaf.

Senior Phase / Seniorfase
Mr Marius Jerling Principal. Gr 7 Social Science and Technology. Rugby, Cricket and Athletics.

Skoolhoof. Gr 7 Sosiale Wetenskappe en Tegnologie. Rugby, Krieket en Atletiek.

Mrs Janine Jerling Head of Academics, Learner Support. Gr 6 Class teacher. Gr 6 – 7 Englich FAL and Afrikaans FAL. Netball, Athletics and Culture.

Hoof van Akademie, Leerder Ondersteuning. Gr 6 Klasonderwyseres. Gr 6 – 7 Engels EAT en Afrikaans EAT. Netbal, Atletiek en Kultuur.

Mr Glyn Lewis Gr 7 Class Teacher. GR 6 – 7 Mathematics, EMS and Natural Science. Life Orientation and Culture.

Gr 7 Klasonderwyser. Gr 6 – 7 Wiskunde, EBW en Natuurwtenskappe. Lewensorientering en Kultuur.

Ms Benita van As Gr 5 class teacher. Gr 4 – 5 Afrikaans HL, Afrikaans FAL and Mathematics. Athletics and Culture.

Gr 5 klasonderwyser. Gr 4 – 5 Afrikaans HT, Afrikaans EAT en Wiskunde. Atletiek en Kultuur.

Ms Clarisa Hugo Gr 4 Class teacher. Gr 4 – 5 Social Science, Natural Science, English FAL & Life Skills. Athletics.

Gr 4 Klasonderwyseres. Gr 4 – 5 Sociale Wetenskappe, Natuurwetenskappe, Engels EATen Lewensvaardighede. Atletiek.

Mrs Simone van der Merwe Gr 4 – 7 Afrikaans HL, English HL, Social Science and Information Technology.

Gr 4 – 7 Afrikaans HT, Engels HT, Sosiale Wetenskappe en Informasie Tegnologie.

Mr Hentie van der Merwe Gr 4 – 7 Art.

Gr 4 – 7 Kuns.

 

Foundation Phase / Grondslagfase

Mrs Sunel Grundlingh Head of Foundation Phase. Gr 2 Class Teacher. Mini-Cricket and Netball.

Grondslagfase Hoof. Gr 2 Klasonderwyseres. Mini-Krieket en netbal.

Ms Zandre Hugo Gr 3 Class Teacher.

Gr 3 Klasonderwyseres.

Ms Sunelle Booysen Gr 2 Class Teacher.

Gr 2 Klasonderwyseres.

Mrs Jorunda Jordaan Gr 1 Class teacher. Mini-cricket and netball. Head of Sport.

Gr 1 Klasonderwyseres. Mini-krieket en netbal. Sporthoof.

Ms Anna-Marie Stoffberg Gr 1 Class Teacher. Netball and Athletics. Eisteddfod.

Gr 1 Klasonderwyseres. Netbal en Atletiek. Eisteddfod.

Mrs Cheri vd Merwe Gr R Class Teacher.

Gr R Klasonderwyseres.

Ms Carla van Bo Gr RR Class Teacher.

Gr RR Klasonderwyseres.

Ms Izanda Bruintjies Gr R – RR Class Assistant

Gr R – RR Klasassistent

Mrs Levona de Villiers Gr R – 7 Drama and Dance

Gr R – 7 Drama en Dans

 

 

Administration /  Administrasie

Mrs Jacqui Sherwood Bursar and Office Administrator

Boekhouer en Kantoor Administrasie

Faustina Cleaner

Skoonmaker

Jacobus Gardener

Tuinier